Promente Rozwój i Wsparcie Agnieszka Krakowiak

O Promente

To co nas wyróżnia, to dostosowanie do potrzeb pacjentów. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem kardy sprawia, że możemy zaoferować szeroki wachlarz możliwości w zakresie wsparcia i rozwoju. Zapraszamy na konsultacje, diagnozę, terapię i warsztaty. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferujemy pomoc psychologiczna w formie konsultacji telefonicznych i online.

Adres:
Twarowskiej 2A
96-100 Skierniewice

Tel.: +48 506163726
E-mail: promente@promente.pl
NIP: 7231034971

 • Adres WWW: www.promente.pl
 • Adres korespondencyjny

  Promente Rozwój i Wsparcie Agnieszka Krakowiak
  Łowicka 15
  96-100 Skierniewice

  Tel.: +48 506163726

  Oferta

  Obszary w których pomagamy: 

  • terapia integracji sensorycznej (si) 
  • zajęcia ogólnorozwojowe (grupowe i indywidualne dla dzieci w wieku 3-7 lat) 
  • dogoterapia
  • terapia pedagogiczna 
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
  • terapia logopedyczna 
  • terapia metodą Warnkego 
  • terapia EEG-biofeedback 
  • konsultacje psychologiczne (dzieci, młodzież, dorośli, praca z rodziną) 
  • grupy psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  Nasz zespół

   
  Agnieszka Krakowiak
  "Promente Rozwój i Wsparcie to ludzie, którym zaufałam i nam zaufali."Zajmuje się wsparciem psychologicznym, logopedycznym i edukacyjnym. Wspiera rozwój małych, większych i całkiem dużych. 
   
  Anna Stępniak 
  Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej oraz wychowania fizycznego jest instruktorem hipoterapii. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z autyzmem, metod pracy z dziećmi trudnymi. 
   
  Małgorzata Wójcicka
  Pedagoga specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Instruktorka pierwszej pomocy przedmedycznej. Specjalizuje się w:
  • glottodydaktyce,
  • terapii ręki I i II stopnia
  • wspomaganiu rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i/lub z zespołem Aspergera.

  Miłośniczka rodzicielstwa bliskości, podmiotowego podejścia do wychowania opartego na relacji, literatury Jaspera Juula oraz Budzącej się szkoły.

  Patrycja Suminska 
  Psycholog, terapeuta metody Halliwick, terapeuta Warnkego, certyfikowany terapeuta SI. Specjalizuje się:

  • w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
  • w pracy z ofiarami przemocy;
  • w pracy z rodzinami w kryzysie (zwłaszcza w sytuacji okolorozwodowej).

  Agnieszka Sapelecka 
  jest oligofrenopedagogiem z dziesięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w:

  • pedagogice wczesnoszkolnej 
  • terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 

  Ponadto jest autorką programów edukacyjnych i pomysłodawczynią wielu ciekawych akcji dla dzieci. Organizuje także konkursy plastyczne i prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych.

  Jolanta Karalus 
  Jest pedagogiem specjalnym. W Promente zajmuje się m.in.:

  • terapią Integracji Sensorycznej
  • terapią ręki I i II stopnia,
  • terapią dziecka z mutyzmem,
  • terapią behawioralną dzieci i młodzieży z autyzmem

  W swojej pracy wspiera się kursami z Integracji Bilateralnej, Terapii Neurotaktylnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Jamala i Patrycja
  Zajęcia terapeutyczne z udziałem psa. Indywidualne zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, a zwłaszcza do osób:

  • z kynofobią, innymi zaburzeniami lękowymi;
  • z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno–emocjonalnym, zaburzeniami zachowania
  • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z trudnościami w uczeniu się,
  • z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną;
  • ze Spektrum Autyzmu 
  • z Zespołem Downa,... 
  • zainteresowanych i chętnych 

  Program i cel zajęć dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Zajęcia trwają 30 min. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w spontanicznej zabawie z czworonogiem, oswajają się z jego obecnością i usposobieniem, wydają polecenia, wykonują określone zadania w towarzystwie psa, głaszczą, przytulają, obserwują. 
  DOGOterapia Skierniewice

  Formularz kontaktowy

    __  ____  _____   ____ 
    / /  |___ \ | __ \  / __ \ 
   / /_   __) | | |__) | | | | |
   | '_ \  |__ < | _ / | | | |
   | (_) | ___) | | | \ \ | |__| |
   \___/ |____/ |_| \_\ \___\_\